Có người sẽ có thể phản bác: “Ngay cả cơm ăn 3 bữa còn không no, nợ nần thì chồng chất, lấy tiền đâu để đi học nữa chứ? Hơn nữa, học hành cũng không phải lập tức là học được ngay, nhất định phải có một quá trình thì mới có hiệu quả!”

Nếu hoàn cảnh của bạn thực sự là ‘nghèo rớt mồng tơi’, thì cơ hội thoát nghèo duy nhất chỉ có thể dựa vào kiến thức và tư duy của bạn. Kiến thức nghèo nàn, thì cơ hội thoát nghèo cũng sẽ nghèo nàn.

Tiếp tục đọc