.
Có một ông lão thường đến một cửa hàng để mua báo, thái độ của nhân viên phục vụ ở đây rất kiêu ngạo. Bạn bè thường nói với ông rằng ông có thể đến cửa hàng khác mua báo.
Nhưng ông lão chỉ cười nói: “Vì tức giận với anh ta, tôi là phải đi thêm vài vòng, lãng phí thời gian, lại thêm phiền phức, hơn nữa, thái độ của anh ta không tốt là vấn đề của anh ta, vì sao tôi phải thay đổi tâm trạng của mình vì anh ta?”.