• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

18 Ảnh Loài Vật Biết Yêu Thương

“Ai có thể không tin rằng có linh hồn sau những đôi mắt sáng ấy!”

“Who can believe that there is no soul behind those luminous eyes!”  ~ Theophile Gautier

Two dogs kissing

Hai con chó hôn nhau – Two dogs kissing

Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: