Đắk Lắk: Choáng váng với “quần thể khế 19 thân”, trả giá 300 triệu đồng chưa bán

Cây khế có 19 thân đều mọc tự nhiên.
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents