• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 089 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 089 other subscribers

Hai Nguời Khổ Nhất Thế Gian – Tuệ Hương lược dịch

Khi trưởng thành ta mới rút ra được 15 điều này về mẹ cha

Một người là Cha!
Một người là Mẹ!
Cha Mẹ là ai?
Cha Mẹ là Người sanh ta ra.
Là Người đã cho chúng ta sự sống.
Là Người đã nuôi dưỡng ta trưởng thành.
Là Người cho chúng ta tất cả.
Có đôi khi họ không có tiền,
Nhưng chưa bao giờ để ta đói.

Tiếp tục đọc

Advertisement

Đạo Lý Nhiệm Màu Trong Câu Chuyện Mục Liên Thanh Đề ( Huỳnh Phương – Huệ Hương )

Tôi chợt ngỡ ngàng và bàng hoàng khi nhận ra mãi đến hôm nay,  tại sao mình  mới hiểu thật thấu đáo câu chuyện Mục Liên Thanh Đề nhân dịp lễ Vu Lan gần đến. Phải chăng hai năm nay từ ngày mẹ mất, tôi đã có dịp gần gũi rất nhiều vị  bồ tát hiện đời và qua kinh nghiệm sống … lại thêm một sức mạnh tâm linh vô hình của Mẹ đã giúp tôi biết được những điều trước đó tôi vẫn chưa hiểu  khi tuổi đời đã sang thu đông ….

Mục Liên Thanh Đề là một đại bồ tát thị hiện nơi địa ngục để từ đó Đức Phật từ bi chỉ dạy cho chúng sinh một pháp môn thật  vi diệu  về KHỔ TREO NGƯỢC ( ULLAMBANA) . Theo kinh Vu Lan, Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề đã qua đời, để tưởng nhớ và muốn biết mẹ bây giờ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp thế gian.

Mục Kiền Liên hiếu thảo cứu mẹ mình thoát địa ngục

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents