• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 897 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 897 other followers

Vũ Hán đang bị virus corona bóp nghẹt là trái tim của Trung Quốc?

Những ca nhiễm dịch Corona
Khủng khiếp bởi nó lan xa từng giờ.
Thôi rồi Vũ Hán của thơ
Hạc vàng bay mất lầu trơ đợi người
Hoàng Hạc Lâu của một thời
Võ Đang, kiếm khí ngợp trời, Kim Dung.
Nhạn Môn Quan đẹp vô cùng
Chicago của Phương Đông đâu còn?!

Chúc Quả

Vũ Hán là thành phố lịch sử nghìn năm của Trung Quốc, nằm ở trung tâm của quốc gia đông dân nhất thế giới. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: