Đường Về Việt Bắc xa xa núi đồi… Đoàn Chuẩn ( Vũ Công Hiển )

Đã lâu không nghe “Đường Về Việt Bắc” Đoàn Chuẩn & Từ Linh, nay bỗng nghe lại, luống chợt ngậm ngùi hồi tưởng quê hương chiến chinh của một thời.

Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: