Hạnh Phúc – Võ Đình Cường

Ban Mai Hồng giới thiệu với các Bạn và Anh Chị Em trích đoạn có tên  HẠNH PHÚC, từ tác phẩm  THỬ HÒA ĐIỆU SỐNG của Tác giả Võ Đình Cường . Xin cùng đọc và chiêm nghiệm…

Hạnh phúc chân thật là sự hỷ xả, và hơn nữa, sự thi ân.

A, con bướm vàng ! Con bướm vàng cao sang đang lướt ngang trên lá lục. Nhưng đuổi theo nó làm chi ? Đã dễ gì em bắt được, mà dù em có nắm được trong tay, nó c Võ Đình Cườngũng chỉ còn là thân hình một con nhộng, hai cánh vàng sẽ tan ra làm muôn mảnh vụn trong năm ngón tay siết chặt của em thôi.

Ảnh : BanMaiHong trích từ Mạng Internet

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents