Vợ chồng, duyên số hay do con người?

Vợ chồng kết hợp, đó là do duyên số hay không duyên số, việc này chẳng ai biết chính xác. Nhưng tựu trung, một mối tình đã trải qua nhiều gian truân, thậm chí có thể gặp những chuyện éo le, kỳ lạ, cuối cùng rồi cũng đến được với nhau một cách bất ngờ thì người ta thường nói đó là do duyên số. Xin kể hầu quý bạn một vài câu chuyện có thể do duyên số hay do con người, tùy chúng ta nghĩ.

https://i0.wp.com/thoibao.com/wp-content/uploads/2017/07/dd4.jpg

Cuốn tự truyện “Tôi học đại học” của Ng. Ngọc Ký

Tiếp tục đọc

“Súc miệng” Để Giữ Chồng (Giữ Vợ)

 Hóa ra có những cách đon giản đến không ngờ để giải quyết và làm dịu lại mối quan hệ vợ chồng căng thẳng.
Có một câu chuyện được lan truyền trên Internet:]
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents