Bụt chùa nhà không thiêng

Tại sao là Nick mà không phải một gương mặt Việt Nam? Cát-xê của Nick không hề nhỏ. Anh cũng yêu cầu chế độ VIP cho đoàn tuỳ tùng lên tới hơn chục người. (Phan Anh)

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents