• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 097 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 097 other subscribers

Lìa đời là trắng cả hai tay

Ra đời hai tay trắng.
Lìa đời trắng hai tay.
Sao mãi nhặt cho 
đầy..
Túi đời như mây bay……..
..
Thiền Ngôn 

alt

Tiếp tục đọc

Advertisement

Ra Đi Ta Có Được Gì?

Ra đời hai tay trắng

Lìa đời trắng hai tay.

Sao mãi nhặt cho đầy.

Túi đời như mây bay”.

(Thiền Ngôn)        

            Dalai Lama
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: