Khắc và tạo hình với tuyết

Bây giờ đang là mùa đông. Ở châu Âu và một số nước tuyết đã rơi nhiều. Mời các bạn và các em ngắm 30 bức ảnh điêu khắc từ tuyết, mà vẻ đẹp của các tác phẩm tuyết băng này e rằng người tuyết cũng thấy xấu hổ.
Bài sưu tầm của Bùi Phương
Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: