• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 089 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 089 other subscribers

Có 5 kiểu người đã tới tuổi “nghỉ hưu” nhưng vẫn hăng say làm việc. Họ là ai?

Có 5 kiểu người đã tới tuổi

Một số người, sau khi nghỉ hưu, có lương hưu trong tay, họ vẫn muốn đi làm thêm và không nhàn rỗi ở nhà.

Sau khi quan sát, sẽ thấy rằng những người nghỉ hưu và quay trở lại nơi làm việc, thường là năm kiểu người sau đây. Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents