• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Nói Chuyện Tuổi Dần – Doãn Lê

(Mừng sinh nhật A.T. , tặng các bạn tuổi Dần)

*

https://banmaihong.files.wordpress.com/2013/10/c8f5a-tu-vi-2013-tuoi-binh-dan-nam-mang.jpg

Mừng sinh nhật em

Anh nói chuyện tuổi Dần

Người ta bảo số tuổi Dần lận đận

Cái tuổi phải cho nhiều nhưng ít nhận

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: