• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Trung Quốc yêu cầu các trường đại học hàng đầu dạy về tư tưởng Tập Cận Bình

Bộ Giáo dục Trung Quốc gần đây đã lệnh cho 37 trường đại học hàng đầu của đất nước đưa vào chương trình giảng dạy khóa học nghiên cứu về các lý thuyết chính trị của nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình từ học kỳ mùa thu này. Tất cả học sinh được yêu cầu phải tham gia khóa học.

Ông Tập Cận Bình (Ảnh: Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock)

Chương trình sẽ được mở rộng cho tất cả các trường đại học Trung Quốc trong vòng 5 năm tới.

Khóa học tư tưởng Tập Cận Bình được cho là phỏng theo mô hình của Đảng trong việc truyền dạy cho sinh viên đại học các lớp học về hệ tư tưởng cộng sản. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: