Tủ sách miễn phí của bà lão nghèo

Từ nhiều năm nay, những người nông dân, em học sinh thôn Bương Hạ, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình ít khi phải đi xa để mua sách, báo. Bởi ngay trong thôn đã có một điểm đọc sách, báo miễn phí cho tất cả mọi người.

Đó là tủ sách Không gian đọc Bương Hạ của bà Vũ Thị Nga. Bà Nga sinh ra trong gia đình nghèo khó, ham học, nhưng  không được đi học đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Đến khi hòa bình lập lại tại miền Bắc, bà mới được đi học ở lớp bình dân học vụ, cốt để xóa mù chữ. Thấu hiểu được cảnh khát sách của nông dân, bà luôn mơ mình có thể mở một tủ sách miễn phí phục vụ cho mọi người.
Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: