• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 092 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 092 other subscribers

Tu là viết lại đời mình, chỉnh sửa bản nháp (Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Lotus
Dù vẫn biết vạn pháp NHƯ HUYỄN !
Dứt làm sao tham luyến si sân
Đã quen nhận giả làm chân
Cuối cùng THẤY, BIẾT lỗi lầm chất chứa !

Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: