Cái tâm của đời người

 photo Child1_zps01w7tfbx.jpg

14 cái tâm của đời người

– Trong chúng ta ai cũng có một cuộc sống. Có người rất hài lòng, có người rất bất mãn nhưng mọi người đã sống ra sao? Bạn có những cái “tâm” này không? Tiếp tục đọc

Vụn vỡ muôn trăng sao – Nguyễn Duy Nhiên

Trong lời tựa của quyển sách mới, Not for Happiness, không phải cho hạnh phúc, thầy Rinpoche Dzongsar Jamyang Khyentse có chia sẻ với độc giả của mình như sau, “Nếu như bạn chỉ quan tâm đến vấn đề có được một cảm giác dễ chịu, an vui, thì có lẽ bạn nên đi đến các spa thư giản, hoặc là nghe những bản nhạc nâng cao tâm hồn, hơn là tiếp nhận giáo pháp của đức Phật.”

https://banmaihong.files.wordpress.com/2017/04/d146f-notforhappiness.png?w=368&h=531

Tiếp tục đọc

Khi người học Phật không chịu trưởng thành – Minh Đức Triều Tâm Ảnh


Mùa xuân, vạn vật sinh trưởng. Ngắm một cây thân mộc hay thân thảo, ta thấy chúng đều đang chuẩn bị sinh lực để phát triển cành nhánh, nảy lộc, đơm hoa rồi kết trái. Con người cũng vậy, bé thơ, thiếu niên rồi thanh niên… Cái cây thì nó phát triển toàn bộ. Con người cũng phát triển toàn bộ cả phần vật chất và phần tinh thần. Thân vật chất thì tương tợ nhau nhưng phần tinh thần thì nó phát triển rất phức tạp. Nhưng nói chung, chúng chạy theo hai khuynh hướng, hướng xấu ác và hướng tốt lành.

hoc-phat-ma-khong-chiu-truong-thanh

 Xã hội ngày nay, chư vị thức giả, trí giả đang báo động tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của các giá trị tinh thần. Những chuẩn mực về đạo đức, luân lý, tình thương, lẽ phải, điều thiện, cảm thông, tha thứ, nhân nghĩa… đang bị xơ cứng, xói mòn, lệch chiều, điên đảo… Chưa bao giờ nhân loại đứng trước hiểm hoạ diệt vong khi những chuẩn mực nêu trên bị “con người” tìm cách xoá sổ như ngày nay. Cả thế giới, nước nào cũng tăng cường vũ khí huỷ diệt.

Tiếp tục đọc

Chỉ trong một chớp mắt – Nguyễn Duy Nhiên

Từ khổ đau đến chấm dứt khổ đau cách nhau bao xa? Theo ông Andrew Olendzki thì khoảng cách ấy ta có thể vượt qua được chỉ trong một chớp mắt. Và đó cũng là lời Phật dạy trong kinh Tu Tập Căn (Indriyabhavana Sutta) của Trung Bộ Kinh. Tiếp tục đọc

Hạnh phúc luôn có mặt – Minh Niệm

Hạnh phúc đến từ nội tại
Chớ  hoài công tìm kiếm  bên ngoài  _  Phật Thích Ca

Ta đã có hạnh phúc chưa hay vẫn đang đi tìm với hai bàn tay trắng? Có phải ta nghĩ hạnh phúc là một cái gì đó rất lớn lao và đang ở rất xa trong tương lai, hay có thể nằm ở cuối con đường mà ta đang từng bước đi tới. Coi chừng ta lầm rồi đấy. Hạnh phúc rất giản dị và luôn có mặt trong giây phúc hiện tại, ngay bây giờ và ở đây. Vấn đề là ta có biết nó đang có mặt như thế nào và biết cách tiếp nhận hay không thôi.

Tiếp tục đọc

Những Bài Học Cuộc Sống Từ Lời Phật Dạy – Hằng Như

Đức Phật có mặt trên cuộc đời này như một viên ngọc quý đẹp từ mọi góc nhìn. Ở phương diện tâm linh, Ngài là nhà tâm linh tuyệt vời khi mở ra con đường sáng cho nhân loại để tự mình giải thoát khổ đau đày đoạn kiếp người. Ngài là người đầu tiên và duy nhất “bãi nhiệm” vai trò sáng tạo của Phạm Thiên để con người biết rõ vị trí của mình mà thoát khỏi sự nô lệ tâm linh vào một đấng sáng thế. Ở phương diện xã hội, Ngài là nhà cải cách xã hội đem lại công bằng xã hội và sự bình đẳng giới, cũng như có nhiều cải cách đáng kể cống hiến cho xã hội Ấn Độ thời bấy giờ như chủ trương hòa binh, thúc đẩy xã hội tiến bộ. Ở phương diện giáo dục, Ngài là một bậc thầy vĩ đại, Ngài dạy cho chúng ta nhiều bài học thiết thực trong cuộc sống để có nhiều an vui, hạnh phúc hơn. Trong bài viết này, tôi muốn nhìn Ngài là một nhà giáo dục đã chỉ dạy cho chúng ta nhiều bài học thiết thực ứng dụng trong cuộc sống của mình. Tôi xin khái quát những bài học thiết thực từ lời Phật dạy qua 10 điều sau: Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: