• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 897 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 897 other followers

Ngẫu Nhiên – Doãn Lê

(Cảm nhận qua cuộc nói chuyện của Tiến Sĩ Vật Lí Nguyễn Tường Bách)                                     *

Tôi nhận được tin nhắn của nhà thơ Nguyễn Đông Nhật, trong ban tổ chức, mời tham dự buổi nói chuyện của Tiến sĩ Vật Lí Nguyễn Tường Bách (TS NTB) lúc 14g ngày 26/12/2013 tại chùa Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

TS Nguyễn Tường Bách

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: