Câu chuyện dân gian thú vị: “Tiền bạc có mắt, ngũ cốc có mũi”

Thời xưa, người dân cho rằng tiền có mắt có thể nhận ra chủ nhân của mình, ngũ cốc có mũi có thể phân biệt được người cần kiệm. Câu nói “ Tiền có mắt, ngũ cốc có mũi” còn có một giai thoại lịch sử!


Tiền có mắt có thể nhận ra chủ nhân của mình, ngũ cốc có mũi có thể phân biệt được người cần kiệm.

Tiếp tục đọc

Phẩm Tiết Của Người Xưa

HÌNH ẢNH MỘT NGƯỜI XỬ NỮ

https://i2.wp.com/photos1.blogger.com/blogger2/3280/323943947085739/1600/218_2.jpg

 

 

Ngũ Tử Tư từ lúc lưu vong, xin ăn dọc đường bụng đói lả. Đến đất Phiên Dương thấy một thiếu nữ đang ngồi giặt lụa trên bến Lại Thủy, có đem theo mo cơm đặt bên cạnh. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: