• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 1 067 người theo dõi
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 1 067 người theo dõi

Nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải thi ảnh CGAP 2013

“Chiều mưa” – tác phẩm đoạt giải thưởng lớn cuộc thi ảnh CGAP 2013  /  Trương Minh Điền/CGAP

Oa-sinh-tơn, D.C., ngày 18 tháng 11 năm 2013 – Nhiếp ảnh gia Trương Minh Điền đã đoạt giải Cuộc thi Ảnh CGAP 2013. Ban giám khảo gồm 4 thành viên đã chọn và trao giải cho bức ảnh “Chiều mưa” của Trương Minh Điền từ 3.890 bức ảnh được các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư từ 91 quốc gia gửi đến. Bức ảnh đoạt giải mô tả một phụ nữ mang khoai ra chợ bán trong một cơn mưa lớn. Số tiền bán khoai này giúp đóng góp sinh kế cho cuộc sống gia đình gồm chồng và hai con của chị.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents