Từ lệnh cấm đánh cá ngang ngược, lộ ra mưu đồ của Trung Quốc

Giới chuyên gia nhận ra các hoạt động gần đây của Trung Quốc, bao gồm cấm đánh cá, thực chất là ngang ngược mở rộng các công cụ thực thi pháp luật của họ ra các khu vực trên biển Đông.

Phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông  - Ảnh 1.

Tàu ngư dân Bình Châu tiến ra Hoàng Sa sau ngày hội mở biển – Ảnh: TRẦN MAI

Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents