Tái Ông Thất Mã – Ngô Khôn Trí

Tái Ông mất ngựa”: Sự đời may rủi thất thường…

Thời xưa ở vùng biên giới phía bắc bên Trung Quốc có ông lão tên là Tái Ông, rất giỏi việc nuôi ngựa. Một ngày kia ngựa của ông xổng chuồng chạy sang nước Hồ lân cận. Hàng xóm nghe tin đến để an ủi ông nhưng Tái Ông cười mà nói rằng: “Tôi tuy mất ngựa, nhưng biết đâu đó có thể lại là điều tốt cho tôi”,  mọi người ngạc nhiên. Tiếp tục đọc

Trong phúc có họa, trong họa có phúc bởi tất cả đều là sự an bài tốt nhất!

Tất cả đều là sự an bài tốt nhất, trong phúc có họa, trong họa có phúc, ai biết rằng tương lai sẽ có những thay đổi kinh ngạc?
Một lữ khách thấy bà lão bên bờ sông đang buồn rầu vì không biết làm thế nào qua sông. Lữ khách cũng đã mệt mỏi gần như kiệt sức rồi, bèn dốc hết sức toàn thân giúp bà lão. Kết quả, vừa sang sông, bà cụ chẳng nói năng gì đã vội vàng đi mất.

Lữ khách thấy rất hối tiếc. Anh cảm thấy dường như không đáng để bản thân vắt hết sức lực giúp bà lão, vì ngay cả từ “Cảm ơn” anh cũng chẳng nhận được.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents