Những Trái Táo Của Cézanne – Cézanne’s Apples ( Makala D.)

 Mời các Bạn ngắm những bức tranh Táo tĩnh vật của Họa sĩ Paul Cézanne, do Tác giả Makala D. thực hiện trên YouTube và Slideshare PPS, đồng thời nghe 1 bản nhạc Pháp vui.

Paul Cézanne (19 tháng 1 năm 1839 – 22 tháng 10 năm 1906) là một họa sĩ người Pháp thuộc trường phái Hậu ấn tượng; Ông là người được cho là cây cầu nối giữa trường phái ấn tượng thế kỷ 19 tới trường phái lập thể thế kỷ 20. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: