• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Thơ Đường và Tranh Tàu

Trên slide show này có 45 bài  thơ Đường  từ Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế, Nguyệt Dạ  của Đỗ Phủ, Tĩnh Dạ Tứ  do  Lý Bạch sáng tác … cho đến Thanh Minh của Đỗ Mục, Đại Lâm Tự Đào Hoa của Bạch Cư Dị…

Dịch giả các bài Đường thi này gồm nhiều tác giả quen thuộc nổi tếng như Tản Đà, Bùi Khánh Đản, Lê Nguyễn Lưu, Trần Trọng San….

Tác giả của File PPS này dường như là Phát Trần

Xin post lên trang để chia sẻ với các bạn yêu Đường thi và tranh , và  xem như một nguồn tư liệu hay về thơ Đường và tranh Tàu

Nguồn:.

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: