Vài Suy Nghĩ Về Bài Viết “ Trương Vĩnh Ký Nhìn Theo Góc Độ Phật Giáo ” của GS Minh Chi – Doãn Lê

Lời thưa:

 Bài này đã được viết từ khi Giáo Sư Minh Chi còn sống. Chưa kịp gởi cho báo nào thì tôi nghe tin GS đã qua đời. Tôi thật sự thương tiếc và nhớ câu nói của người xưa “Tử giả bất luận”, tôi xếp lại bài viết này. Nhân đọc Chuyện Đông, Chuyện Tây (Q1, NXB Trẻ 2006) tôi nhận thấy học giả An Chi đã đưa ra một quan điểm thật chí lý: “…Học giả hoặc nhà văn dù đã quá cố, vẫn phải vĩnh viễn chịu trách nhiệm về những gì họ đã viết. Có lẽ nào các thế hệ học giả và độc giả hậu sinh lại tuyệt đối không có quyền nhận xét và phê phán những gì mà các tử giả đã viết, nhất là về những gì họ đã viết sai (nếu có)?”

Đồng quan điểm ấy, tôi xin được đưa ra vài suy nghĩ  về bài viết trên của GS Minh Chi.

Tiếp tục đọc

Trương Vĩnh Ký và những công lao với tiếng Việt – Cao Xuân Hạo

Trong quá trình xây dựng ngành Việt ngữ học, một quá trình đã có một lịch sử khá dài (hơn mười hai thập niên kỷ – gần đến một thế kỷ rưỡi), ta không thấy có một trình tự phát triển và tiến bộ liên tục.

Trong trình tự đó, người đi sau học tập những thành tựu của người đi trước, cố hiểu rõ cội nguồn của những nhận định và những kết luận của họ trong thực tế nói năng của dân tộc, kiểm tra lại xem những nhận định và kết luận này có phù hợp với cách nói năng của người bản ngữ hay không.

Nếu không, họ phê phán, chỉnh lý và bổ sung cho những nhận định ấy được chính xác và khái quát hơn, và mặt khác cố gắng tiếp thu những phát kiến thành công của các trào lưu tiến bộ trong trong lý thuyết ngôn ngữ học thế giới để soi sáng những vấn đề có liên quan đến tiếng mẹ đẻ của mình.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: