Tình yêu và đôi cánh

https://lh5.googleusercontent.com/proxy/tGvt5x7w2sGLhJx21k1wIBF-Pv5rEe9jLMaMHxbBXU9mxv-Z6E8EXSiuYl8Rr6LlUu5-aKtVEhzr7xos7BKZxP8MZ25czP66Pj1OdkNroVvkl0U=w5000-h5000

Ngày xưa, trong ngôi nhà gỗ cạnh cánh rừng có một cô gái sống cô đơn. Hôm nọ, trong lúc dạo chơi cô thấy hai chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ trên một chạc cây. Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents