Tĩnh Vật với Đàn Vĩ Cầm – Makala D.

Mời các Bạn thưởng thức clip YouTube STILL LIFE WITH VIOLIN  do Makala D. thực hiện.  Hình ảnh đẹp và nhạc hay : một clip đáng xem:

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: