Những Nẻo Đường Nhận Thức


Bài nói chuyện của Ts. Nguyễn Tường Bách chủ đề “Những nẻo đường nhận thức” tại Đại học Hoa Sen, 9:00 – 12:00 ngày 11.12.2013. Tiếp tục đọc

Chân Không Diệu Hữu – Nguyễn Tường Bách

Trong năm 2010 có hai biến cố đặc biệt thu hút sự chú ý của giới khoa học. Tháng 9.2010, nhà vật lý học lừng danh Stephen Hawking luận giải một cách chung cuộc rằng vũ trụ xuất phát từ chân không, vũ trụ phát sinh không cần đến một đấng sáng tạo.chan_khong_dieu_huu_350780421

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents