• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 908 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 908 người theo dõi

Thư ngỏ đề nghị hỗ trợ Tiếp Sức cho Học sinh đến trường

Trong tháng 11 – 2018, Nhóm Thiện nguyện Ban Mai Hồng nhận được 4 thư ngỏ của bốn Trường học ( 2 trường Tiểu học và 2 trường THCS ) đề nghị  Nhóm xin các Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiếp sức đến trường cho các Cháu HSN ở vùng sâu, vùng xa, thuộc khu vực 3 của huyện Lak và huyện Krong A Na, tỉnh Daklak.

THƯ NGỎ THỨ NHẤT CỦA TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ, XÃ EA RBIN, HUYỆN LAK ( cách BMT độ 100 km )

Trường TH Ngô Gia Tự                  Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                              Xã Ea RBin,  Huyện Lak                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Ea rbin, ngày 26 tháng 11 năm 2018

THƯ NGỎ

Kính gửi: Nhóm Thiện Nguyện Ban Mai Hồng cùng các Mạnh Thường Quân

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự nằm trên địa bàn xã Ea r’bin, là một xã vùng 3 của Huyện Lăk với dân cư chủ yếu là người dân tộc tại chỗ, trình độ dân trí còn thấp nên dẫn đến việc phụ huynh tiếp thu cũng như quan tâm đến công việc học tập của các con em chưa cao, đồ dùng học tập của học sinh còn thiếu nhiều.

Trường còn thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Toàn trường có 293 học sinh, có 12 lớp học, có một điểm lẻ, dân tộc thiểu số chiếm 98%, với 198 học sinh thuộc hộ nghèo. Trường có 22 cán bộ, giáo viên. Đa số các giáo viên đều ở xa. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: