Ru Ta Ngậm Ngùi – Trịnh Công Sơn ( Bùi Phương & Trần Năng Phùng)

 photo Rose_zpsa6bce312.jpg

RU TA NGẬM NGÙI – TCS – Minh Nguyệt – Bùi Phương & Trần Năng Phùng

Như một định mệnh, PPS cuối cùng mà Tác giả Bùi Phương gửi đến cho Ban Mai Hồng ngày 17 – 9 là một ca khúc hay nổi tiếng của Trịnh Công Sơn. Ca khúc rất quen thuộc – tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng khi mở email của Anh Phương đọc và nghe tiếng hát của Minh Nguyệt, tôi thấy lòng chùng xuống và buồn chi lạ! Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: