6 loại thực phẩm tươi sống không nên để tủ lạnh

Tủ lạnh là nơi bảo quản rất tốt với hầu hêt các thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, với 6 loại thực phẩm dưới đây thì không nên.

1. Rượu

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents