Triển khai thiền tập tại nhiều trường học Anh quốc

Image result for em bé ngoi thiền
Có khoảng 370 trường học các cấp ở Anh quốc đang tham gia một trong những chương trình trị liệu tâm lý lớn nhất trên thế giới với một loạt các kỹ thuật thực hành thiền chánh niệm Phật giáo.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents