Chúc Mừng Xuân Mới & Xuân Quê – Nguyễn Miên Thượng

*Kính tặng quý khách thơ mọi miền

Chúc Mừng Xuân Mới

Ngựa hí đầu thôn mừng tết đến
Bờm rung ngõ phố đón xuân sang
Mai đào thắm nụ hồn phơi phới
Cung chúc mùa vui thắng lợi vàng …

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents