Ngược Dòng Quê Ngoại – Túy Phượng

Sau Bước Mẹ Ru, Tác giả Túy Phượng Lê Trần, người con viễn xứ, với những tình cảm tha thiết, sâu nặng trong lòng đau đáu với quê nhà, lại mơ về một lần Ngược Dòng Quê Ngoại.

Ban Mai Hồng xin giới thiệu bài thơ NGƯỢC DÒNG QUÊ NGOẠI viết bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, được dựng thành PPS do chính Chị Túy Phượng thực hiện.

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: