• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Vầng Trăng Tím ( Klanvy ) & Chiều Không Tím ( Thích Thái Hòa)

VẦNG TRĂNG TÍM

Em câm lặng!
giữa chiều tàn loang nắng
nhặt rêu phong ủ ấm đợi chờ trăng
Gom yêu thương gói một chút muộn màng
Lùa mây tím ủ vào đêm quá vãng
__(())__
Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: