Giấc mơ dã quỳ – Đinh Thị Như Thúy

Dè dặt thắp lên
Táo bạo thắp lên
Thắp lên bằng tất cả những gì đang có
Thắp tràn lá xanh
Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents