Tâm Ca Phật Đản

Sen

Phật Đản từ đâu mang đến

Ngàn năm, trăm năm, rồi kiếp số xa xăm

Cao ngút, diệu vợivi diệu thậm thâm

Những cánh đời bay đi rồi trở thành vô trụ. Tiếp tục đọc

Ngày Nào Cũng Là Phật Đản ( Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Image result for tắm phật

 

Vesak tháng tư kỷ niệm … ngàn năm trước,  

Hai sáu bốn ba … con trụ cõi nào ? 

Mãi đến giờ …chẳng hiểu cớ tại sao .

Rưng rưng lệ … nâng gàu ngang vai tắm Phật !  Tiếp tục đọc

Lời Vàng Thông Điệp – Huỳnh Phương – Huệ Hương

” DUY NGÃ ĐỘC TÔN ” lời vàng thông điệp 

Tự ngàn xưa, dành nhắn nhủ chúng sinh 

Tôn túc cao tăng rõ liễu nghĩa minh 

Còn hậu học chưa buông đi Chấp, Phá 

Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: