Ngợi Ca Phật Đạo – Lý Thừa Nghiệp

Gõ tiếng chuông rền vang khắp biển
Cả đất trời bỗng hiện toàn thân
Reo với gió từng dòng kinh nguyện
Phím đàn nào thánh thót ngàn năm.
*
Trên đỉnh núi của loài chim thứu
Bồ tát ơi, nhật nguyệt vẫn tinh ròng
Của giây phút sắc vàng thành tựu
Đêm tâm linh và sỏi đá đơm bông.
*
Có nụ cười an nhiên như thế
Cánh sen hồng hay đóa sao khuê
Và cánh cửa bình minh thiên tuế
Bỗng tuôn tràn ánh sáng đại từ bi.
*
Ngồi xuống đây dưới tàn cây Phật Đạo

Chim muôn về và rừng núi hân hoan
Này diện mục nguồn tâm tam bảo
Sắc tướng hề! lộng lẫy một vầng trăng.

 

Lý Thừa Nghiệp

Vàng Đá Bồi Hồi – Lý Thừa Nghiệp

https://banmaihong.files.wordpress.com/2017/05/99eca-va25cc2580ng2b25c42590a25cc25812bb25c3259425cc2580i2bh25c3259425cc2580i2b1.jpg?w=330&h=247

*

Lục căn ngó thấy lục trần

Đầu hai thứ tóc bần thần làm sao

Thiên Kinh chử nghĩa rạt rào

Lên đồi ngả nón đứng chào rừng thông Tiếp tục đọc

Nhan Sắc Những Mùa Trăng – Lý Thừa Nghiệp

Đầu mảy lông có hạt bụi hồng

Chứa đủ cả ba ngàn thế giới

Cứ qua sông, cớ chi nán đợi

Tiếng chèo khua động cả núi sông. Tiếp tục đọc

Chén Vàng Son – Lý Thừa Nghiệp

Nắng vàng lên, nắng rất thơm

Lòng ta từng tán lá xanh rờn

Bạch hạc còn bay vòng thiên cổ

Khách về nhấp nốt chén vàng son.

* Tiếp tục đọc

Mưa Lành & Khúc Độc Cầm – Lý Thừa Nghiệp

https://banmaihong.files.wordpress.com/2017/02/9c3d3-m25c625afa2bla25cc2580nh2b22b.jpg?w=449&h=337

MƯA LÀNH

Trở mình mầm mộng sinh sôi

Bồi hồi cây lá đâm chồi rừng xanh

Trong veo từng hạt mưa lành

Có bàn tay Mẹ dỗ dành chúng sinh Tiếp tục đọc

Biên Thùy Mùa Xuân – Lý Thừa Nghiệp

https://i0.wp.com/taybactravel.vn/Images/Uploadimages/yentu01.JPG

Nắng tô vàng mái hiên chùa
Sư về giũ áo gọi mùa xuân lai
Nửa đêm rót bát trăng đầy
Đánh chuông bát nhã một chày kình thiên
Nghe ra mười cõi hiện tiền
Đất đai sông núi nối liền bản tâm.

Tiếp tục đọc

Về Nghe Bát Nhã Ca – Lý Thừa Nghiệp

https://banmaihong.files.wordpress.com/2017/02/a478a-7648352-md.jpg?w=456&h=340

Đánh tiếng chuông rung vạn sát na
Trà thơm ngan ngát chén sơn hà
Tranh kinh ai thắp vầng trăng đó
Lão tướng về nghe bát nhã ca.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: