• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 092 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 092 other subscribers

Buông & Thanh Thản (Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Lan Man Về Một Chữ Buông - Phật Học Ứng Dụng - THƯ VIỆN HOA SEN
Nay đã thấy càng vướng nhiều quan hệ
Những buộc ràng trách nhiệm gắn chặt thêm
Không còn tự do thưởng thức  tĩnh lặng êm đềm
Nên nội tâm đã bắt đầu mệt mỏi

Tiếp tục đọc

Advertisement

Học Đạo Qua Ánh Trăng (Huỳnh Phương – Huệ Hương)

moonlight
Nghe trong tiếng gió vang lời Pháp
“NGUYỆT CHIẾU SƠN HÀ ĐÁO XỨ MINH” (1)
Cơn mê chợt tỉnh kiếp đăng trình
Vỡ oà thế giới, ôi diễm tuyệt !
“THIÊN GIANG HỮU THUỶ, THIÊN GIANG NGUYỆT
VẠN DẬM VÔ VÂN, VẠN LÝ THIÊN” (2)

Tiếp tục đọc

Tha Lực và Tự Lực! (Huỳnh Phương – Huệ Hương)

 
lotus
 
 
Nếu tội lỗi nhiều đời có hình tướng
Dẫu cả hư không chẳng thể chứa cho kham
Phật giáo thay chữ tội bằng nghiệp đã mang
Do thân, khẩu, ý bất tịnh chất chồng khó tránh
 
Sám hối tuy công năng, diệu dụng thù thắng
Nhưng nếu chưa dừng bản ngã của mình
Rừng thân kiến, giới cấm thủ phát sinh
Thì ý nghĩa sám hối không đơn thuần giải tỏa
 
Phải làm cho xấu ác không đâm chồi đơm quả
Tu tập hạnh lành, có phước trí nhị nghiêm
Tứ Chánh Cần mới tỏ lộ ánh trăng huyền (1)
Soi sáng nẻo mê, tỉnh niệm hướng về bờ giác
 
Nhơn toàn thiện thì Quả thanh thản an lạc
Tuy chúng ta tự giữ giới phòng canh
Thật tế cần niềm tin nơi Phật lực chí thành
Phép lạ vô biên khi cộng tự lực và tha lực
 
Đời là trường học cứ an yên vững bước
Chẳng nên một phút bất giác nơi lòng
Xử trí ứng nhạy cho mọi việc đều thông
Và tốt nhất,
“ việc của mình, chính mình phải biết”
 
Phải nghiêm khắc lòng mình, soi thấu triệt
Đừng để mây phiền não tiếp tục che
Dẫu độc hành khi tìm được lối về
Dõng mãnh bước thẳng đến Chân Thiện Mỹ !
Vấp ngã đứng lên, 
Phật, Bồ Tát sẽ hộ trì toại ý
 
 
 

Huỳnh Phương –  Huệ Hương

———————————-
(1) Tinh tấn làm cho những ác niệm đã sanh phải tuyệt dứt (Ác dĩ sanh, sử trừ đoạn)
-Tinh tấn ngăn giữ những ác niệm chưa sanh, đừng cho sanh khởi (Ác vị sanh, sử bất sanh ).
-Tinh tấn làm cho niệm lành chưa sanh, được sanh (Thiện vị sanh, sử phát sanh).
-Tinh tấn làm cho những niệm lành đã sanh, được tăng trưởng (Thiện dĩ sanh, sử tăng trưởng).
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: