Bài Thơ Về A Lại Da Thức ( Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Tác giả  Huỳnh Phương – Huệ Hương nhân khi đọc lại  toàn bộ các bài giảng về duy thức và kinh Thủ Lăng Nghiêm của Thầy Thích Tâm Thanh,  rất tâm đắc  với bài thơ nói về Phật Tánh, Chơn Tâm, A lại da thức, Bản Tâm nên đã ghi lại bài thơ này và chia sẻ với bạn đọc Ban Mai Hồng. Tác giả đúc kết lại những điểm then chốtthường được nhắc đi nhắc lại trong các bài giảng của Cố H.T.  Thích Tâm Thanh trong chủ đề Duy Thức Học và Kinh Thủ Lăng Nghiêm :

 

Toàn hư không xuất thân từ Tâm Giác Tánh
Như bọt nước phát khởi từ đại dương
Thực thể kia vì diệu khó suy lường
Nan tư nghìn ngoài luận bàn Trắc nghiệm

Tiếp tục đọc

Có và Không – Huỳnh Phương – Huệ Hương

Lời Thầy dạy ” Vô minh nhiều bậc cấp”

Nhận ra mình hạ trí, biết làm sao?

Sách kinh văn, ngôn  tự cố nuốt vào 

Hy vọng ngày sau, hiểu đâu LIỄU NGHĨA!! Tiếp tục đọc

Vòng Xoáy Cuộc Đời – Huỳnh Phương – Huệ Hương )

 

Thoảng nhận vài email từ bạn cũ

Nhắn nhủ rằng luôn chăm sóc Tâm, Thân 

Theo đuổi hoài danh vọng sẽ Mạn, Sân 

Biết thương mình, điều phải làm trên hết  Tiếp tục đọc

Thôi Hết Hoài Nghi – Huỳnh Phương – Huệ Hương

https://i2.wp.com/phapbao.org/wp-content/uploads/2012/09/104.jpg

Lời Thầy dạy một lần in vào trí 

Bao năm rồi mãi vẫn cứ hoài nghi

Đợi đến hôm nay hiểu rõ chữ  SI

Liền bặt dứt vương theo ngôn văn tự  Tiếp tục đọc

Chúc Lành Bạn Hữu – Huỳnh Phương-Huệ Hương

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f4/49/98/f44998f8e8e9631f279cbbd35266eebe.jpg
Ảnh Dương Quốc Định

Thời Kinh sáng xong,  Trăng Rằm vẫn sáng 

Đêm đã tàn lâu, khác lạ bình thường 

Vạn vật Thiền nên chậm bước Thái Dương ?

Phải chăng còn dư âm Mừng Khánh Đản ?

Tiếp tục đọc

Một Thoáng Suy Tư – Huỳnh Phương – Huệ Hương

Có đôi lúc thoảng dư âm ngày trẻ

Nhạc vàng buồn lời thắm thiết mắc vương 

Miệng ngâm nga theo điệu nhạc sầu thương 

Quên mất cả bài Tâm Vương Duy Thức  Tiếp tục đọc

Mừng Phật Đản 2641 (Phật lịch 2561) – Huỳnh Phương – Huệ Hương

https://i2.wp.com/chuaadida.com/Uploads/images/phat%20dan%202015/ds.jpg

Hạnh phúc thay cho những ai ” CÓ THỂ”

Từng sát na, niệm Ân Đức Như Lai

Dù thế gian long trọng nhớ bốn ngày ****

Và VE-SAK, tượng trưng mùa Phật Đản

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: