Ôi Tiền !

Related image

Bây giờ và thời này mới nghiệm ra sâu sắc lời của Tố Như tiên sinh
” Có tiền việc ấy mà xong nhỉ… “
Mi là vô địch, vô song.
Mi không có miệng
Nhưng mi có thể to hơn sư tử hống
Mi không có tay
Nhưng mi có thể khiến người có mi úm ba la ra cây bút thần
Dùng mi có thể đổi trắng thay đen
Mi biến không thành có! 
Mi biến có thành không!
Mi biến kẻ ngu thành Tiến sĩ
Đứa học trò 1 điểm thành thủ khoa

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: