• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Kính Dâng Mẹ ( Hùynh Phương – Huệ Hương )

Mẹ kính yêu ơi, 

Đại dịch thế kỷ 21 này quả thật tàn khốc ! 

Mạng sống con người như cỏ rác bọt bèo, 

Không ai đoán được ngày mai sẽ ra sao

Đã thấy rõ tất cả đều do phúc đức! 

Mẹ kính yêu, 

Niềm tin Phật Pháp, biết nhân quả con hoàn toàn tỉnh thức ! 

Tiếp tục đọc
Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: