• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 089 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 089 other subscribers

Xăng Tăng Giá

Tin xăng tăng nghe sao ớn quá
Tin xăng tăng như cào xé vết thương
Đã có lúc 10 nghìn mấy lít.
Trông anh cứ thấy vui rồi
Anh mua xe, anh đâu hối tiếc
Anh yêu xe, yêu bằng cả trái tim
Nhưng xăng lên xe vội vàng ra đi….
Ra đi không chút tiếc thương
 https://i0.wp.com/danluat.thuvienphapluat.vn/userfiles/Images/xang-tang-den-bao-gio.jpg
Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents