• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 092 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 092 other subscribers

Thiện Tri Thức (Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Thiện tri thức - Gần đèn thì sáng | Chùa A Di Đà

Đại phước duyên 

cho ai gặp hiền tài thiện tri thức !

Khi gần gũi tuỳ thuận lời dạy lắng nghe

Phát nguyện khởi sanh hướng đến nẽo về

Sẽ thành tựu khi dưỡng bồi Trí, Phước

Trộm nghe … Tiếp tục đọc

Advertisement

Về Thiện Tri Thức ( Huỳnh Phương – Huệ Hương )

Mừng cho bạn – đại phước duyên,
được gần gũi Thiện Tri Thức!
Quý nhất khi kề cận bậc Thầy
giúp giải rõ mọi nghi nan.
Sẽ hấp thu nhiều đạo nghĩa từ bạn đồng trang
Và từ đó, 
Thường tự tuỳ thuận thấm nhuần Đạo Đức!

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: