• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 897 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 897 other followers

Lời Thiên Nhiên nhắn gửi người Trung Quốc: Trong cơn hồng thuỷ cuồn cuộn hãy thức tỉnh lương tri

La tinaja de Diógenes: Al estilo de Monterroso

Nhiều người gọi tôi là Thiên Nhiên, lại có người coi tôi là Tạo Hóa, nhưng cũng không ít người gọi tôi là Mẹ.

Trên trái cầu xanh xinh đẹp này, tôi đã ở đây hàng triệu triệu năm rồi.

Bạn có thể chưa từng nghe nói về những đám bụi tinh vân, nhưng tôi biết.

Bạn có thể chưa từng đặt chân lên dải băng lạnh giá của Kỷ Băng hà, nhưng tôi đã ở đó. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: