Lời  Kinh Trong Lòng Bàn Tay – Lương Thiện*

Image result for hd buddha

“Một người mang vác đầy cỏ khô luôn phải tìm mọi cách tránh xa ngọn lửa; gần lửa, cỏ khô sẽ bắt lửa, cháy rụi.
Một người chọn cho mình sự lương thiện để mang theo đi qua thế gian, cũng giống như người mang vác đầy cỏ khô bên mình, phải luôn tìm mọi cách tránh xa những phù phiếm của người đời”.(1)

Gom góp bao nhiêu niềm tin, chỉ cần một lần người ném trả lại ngọn lửa phụ-bạc là cháy hết. Tiếp tục đọc

Advertisement

Giữ Lời Hứa – Liên Trí

Giữ lời hứa là cách làm tăng giá trị bản thân, tăng uy tín trong cộng đồng, tăng niềm tin yêu và thiện cảm của mọi người dành cho bạn mà không có tiền bạc hay thứ gì khác có thể đổi được.Giữ lời hứa nghĩa là bạn đang đem lại niềm vui cho người khác một cách thiết thực đến không ngờ.

Hãy giữ lời hứa của mình Tiếp tục đọc

Con Đường 10 Nghiệp Lành – HT Thích Thanh Từ

Thử pháp tức thị Thập thiện nghiệp đạo. Hà đẳng vi thập? Vị năng vĩnh ly sát sanh, thâu đạo, tà hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế, tà kiến.

Dịch:

Pháp này là con đường mười nghiệp lành. Những gì là mười? Là hằng lìa dứt sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế và tà kiến.

Tiếp tục đọc

Ta sẽ có Niết bàn ngay giữa cuộc đời này – Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng

image

Bạn đã thực tập thiền ăn, thiền ngủ, thiền đi rồi chứ? Bạn có bao giờ thực tập thiền hát chưa? Nếu chưa, tôi nghĩ, hơi uổng đấy ạ.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents