7 loại tâm thái của một người có nhân cách cao quý

Cao quý phải đâu từ giàu sang, địa vị
Có kẻ ngồi cao mà lưng cong đầu cúi sát bùn nhơ

Có câu nói rằng: “Thái độ quyết định độ cao của một người!” Một người cao quý hay không không phải do tiền bạc, địa vị hay xuất thân quyết định mà được quyết định bởi thái độ, tâm thái của người ấy. Vậy phải làm sao để có được tâm thái cao thượng?

tâm thái
(Hình ảnh: Qua pinterest)

Một người nếu có thể làm được 7 điều dưới đây thì đã là một người cao quý, cuộc đời người ấy đã đạt đến một tầng thứ cao hơn. Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: