• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Thư Cám Ơn của Sư Cô Huệ Hướng, chùa Bửu Thắng.

Chua Buuthang ✆ chuabuuthang@yahoo.com.vn

Thu, Jul 28, 2011 at 7:10 PM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính gởi: – Cô giáo Huỳnh Thị Huệ
              – Công ty TNHH Vạn Phúc
              – Cô  Trần thị  Thành doanh nghiệp Tuấn Thành
              – Cùng quí ân nhân Phật tử gần xa quí mến! Tiếp tục đọc
Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: