Mốt Tôi Đến – Thơ Xướng Họa cho Mai Tôi Đi – Nguyễn Văn Mỹ & Ngô Quang Huynh

Bài thơ Mai Tôi Đi của Ngô Quang Huynh  về triết lý sống của người đã ngộ ra lẽ vô thường đã được giới thiệu trên trang Ban Mai Hồng ngày 16 -8 -2014 ( bản Tiếng Anh và Tiếng Việt ở link dưới đây:)

MAI TÔI ĐI

Hôm nay Chị Nguyễn Thị MiLi chia sẻ với chúng ta một bài thơ họa rất hay cho Mai Tôi Đi – đó là Mốt Tôi Đến của Tác giả Nguyễn Văn Mỹ.
 photo Childlike kiss_zpsxtrjp2nt.jpg Tiếp tục đọc

Vu Lan và Hồn Thơ Đường ( Hương Sen Thi Hữu)

VU LAN VÀ HỒN THƠ ĐƯỜNG

       (Chùm thơ Xướng Họa –BBT Hương Sen và thi hữu)

1-  

Hòa Thượng Kim Tâm-Thích Hạnh Niệm

TRÒN HIẾU ĐẠO

 Lác đác ngoài hiên mấy lá vàng

Mây trời bàng bạc nhuốm thu sang

Vu Lan thắng tiết – tâm từ hiện

 Tự tứ giai thần – thánh nhũ tràn

Phật Tổ một lần ban diệu pháp

Đàn con muôn thuở thắm từ quang

Mỗi năm tháng bảy rằm khai hội

Hiếu đạo vuông tròn dạ hỉ hoan

 **

Tiếp tục đọc

Xướng họa Về Mùa Thu ( nhiều tác giả)

THƠ XƯỚNG HỌA:  Đoàn Ngọc Kiều Nga, Hồ Công Tâm, Hạ Thái, Dzoãn Thường, Vương Hồng Ngọc, Quang Tuyết, Đỗ Quý Bái, Võ Văn Quý, Song Quang, Thái Huy, Trần Quế Sơn, Chân Diện Mục,  Lê Bá Lộc, Vagabond, Thu T., Đoàn Chinh Nam, Trương Minh Sung, Uyên Phương Minh Nguyệt, Văn Kế Thế, Văn Thiên Tùng, Cao Kiều Phong, Tuấn Đình, Tiên Giang, Như Mai, N.T.Đ., Trương Minh Sung, N.M.T.

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: